Obnovljivi izvori energije

ABB solar inverters for photovoltaic systems  |  ET Module Polycrystalline  |  Crystalline PV Module CHSM6610P Series

Hibridni bojleri predstavljaju tehničko rješenje za grijanje vode korištenjem ekološki čistog izvora energije - sunca. Elektricitet iz fotonaponskih panela direktno zagrijava vodu u bojleru. Originalno i patentirano rješenje predstavlja povezivanje grijača direktno na panele čime se eliminiše značajan gubitak energije. Prednost ovog rješenja je i varijabilnost položaja fotonaponskih modula, jednostavno povezivanje spremnika za vodu, kao i to da sistem ne zahtijeva dodatno održavanje. Hibridni bojler nalazi svoje mjesto ne samo u kućama, već i u pansionima te malim hotelima i restoranima.

OFF GRID (ostrvski) sistem se primjenjuje na lokacijama, gdje ne postoji mogućnost priključenja na elektronaponsku mrežu. Ovakvi sistemi nalaze primjenu na vikendicama, eko-kućama, farmama, ali i u mjestima gdje često dolazi do prekida u napajanju iz elektrodistributivne mreže. Solarni fotonaponski paneli - PV moduli pretvaraju sunčevu svjetlost u električnu energiju, pri čemu je izlazni napon 230V (400V), a "potrošači" su razni kućanski aparati i rasvjeta. Električna energija, proizvedena iz fotonaponskih panela, također može da se pohranjuje u baterijama velikog kapaciteta bez dodatnog održavanja.

Proizvodnja struje za vlastite potrebe – nova zakonska regulativa u BiH omogućava izgradnju solarnih sistema za proizvodnju električne energije u domaćinstvu. Optimiziranjem ugrađenog sistema za potrošnju u vlastitom domu postižemo najveće uštede, a dodatnim kombiniranjem sa hibridnim bojlerom sistem osigurava energetsku nezavisnost te maksimalne uštede u potrošnji električne energije.

Fotonaponske elektrane - Obnovljivi izvori energije su trenutni trend, a sigurni smo - i budući. Obzirom na stalni rast broja stanovnika te limitirane izvore konvencijalnih izvora energije, kao što su nafta i plin, istraživanje i razvoj se sve više fokusira na područje obnovljivih izvora energije. Fotonaponski sistemi ili drugim riječima - solarne elektrane, mogu se naći na zemlji, krovovima kuća i industrijskih objekata. Konverzija sunčeve energije u električnu osigurava se preko fotonaponskih panela raznih veličina i performansi. Višegodišnje iskustvo IMAO group u projektovanju, opremanju i puštanju u pogon ovih sistema je garant pouzdanosti rješenja koje nudimo. Do sada smo izveli projekte s instaliranim kapacitetom od preko 90 MW.

Cjena na upit

 

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Hrvatska | IMAO Rumunija | IMAO Serbia | Hibridni bojleri